PRISRÅDGIVNING

CXO, toppledere, mellomledere og grundere må kunne vise til konkrete handlingsplaner for bedriftens inntektsutvikling ovenfor styre, eiere og investorer. Strategisk og analytisk tilnærming til pris skaper grunnlaget for denne type handlingsplaner.

 

Pris behandles ofte som et taktisk problem hvor man er opptatt av kortsiktig inntjening. Ved å prise for å dekke kostnadene, underminerer man lønnsomhet. Ved å prise for å oppnå konkurransefortrinn, ignorerer man kundens verdioppfattelse. Å håndtere priser i bedrifter krever et strategisk og analytisk arbeide basert på innsikt. Dette skaper stabile langsiktige inntekter, i stedet for håndtering av kortsiktige utfordringer.

 

Grunnleggende enighet og forståelse av bedriftens prispolitikk er avgjørende for bedriftens strategiske arbeide med pris. Dette inkluderer hvilken prisprofil bedriften skal ha, hvordan pris håndteres internt i organisasjonen. Her dekkes også økonomisk verdianalyse (EV-analyse) hvor man identifiserer bedriftens prisportefølje og kundesegmenter. Bedriftene må jobbe frem enighet rundt prinsipper for dynamisk prising, samt hvilke muligheter og risiko en slik prisstrategi medfører i deres bransje.

Ta kontakt
Tilbake