VIKTIGHETEN AV STRATEGISK PRISING

Alt for ofte tenker bedriftsledere at produktene og tjenestene deres er attraktive for alle kundene i markedet. Dette er sikkert riktig, men det betyr ikke at man kan satse på alle sammen samtidig. Til det trengs innsikt om til hvilken pris og hvilke kundesegmenter bedriften har størst mulighet til å lykkes med.


Pris er viktig i forhold til kundenes reaksjoner, men like viktig er forståelse av hvilken prisprofil bedriften skal ha, samt hvordan pris håndteres internt i organisasjonen.


Ledere som tror at prisbeslutningene i deres bedrift er under kontroll, er ofte uvitende om ødeleggelsene en feil prisstrategi kan medføre. Interaksjonen mellom økonomiske konsekvenser, strategiske beslutninger og psykologiske effekter, gjør at prisbeslutninger er krevende for bedriftene.

 

Bedrifter må bevisstgjøres hvor hvordan de kan jobbe med priser hos seg. De må å kartlegge hvordan de kan håndtere de daglige prisbeslutningene. De daglige prisbeslutningene påvirker markedets responser. Konkurrentene kan ha mer eller mindre planlagte mottiltak som må håndteres. Kundene kan oppleve prisendringene som et gode eller bli rasende. Samtidig kan en og samme pris oppfattes helt forskjellig ut fra hvordan de blir presentert. 

Ta kontakt
Tilbake