pris som verktøy

Prisstrategi

Konkurrenter, kostnader og kunder påvirker utviklingen av prisstrategi. 


Sammen med dere jobber vi frem en helhetlig prisstrategi som gjelder for bedriften

Prispolitikk

Når snakket dere om kjøreregler for prispolitikken sist?


Prispolitikk handler om den interne enigheten og forsteåelsen av hvordan pris behandles i bedriften

prisanalyser

Magefølelse og erfaring er ikke nok til å fange opp kundenes reelle betalingsvilje. 


En prisanalyse gir innsikt om kundenes reaksjoner på prisendringer på produkter og egenskaper

pristaktikk

Pristaktikk handler om en plan for den daglige håndteringen av prisene ut mot markedet. 


Riktig håndtering av pristaktikk hindrer priskriger og man unngår unødvendig tap

prismagi

Hva genererer mest inntekter av 2 for 1 eller hver 3. gratis?


Tall oppfattes forskjellig ut fra hvordan de presenteres og settes sammen. En og samme vare kan fremstå som både dyr og billig basert på slike teknikker

prissegmentering


Hvordan prise bærekraftige produkter? 


Prissegmentering handler om kunnskap om hvordan ulike priser treffer ulike kundegrupper med formål å fremme økt salg.

Ta kontakt