HVem VI er
Ragnhild bilde ute 4
Velkommen!

Prisbeslutninger er et tema som har interessert meg gjennom hele karrieren. Interaksjonen mellom økonomiske konsekvenser, strategiske beslutninger og psykologiske effekter, gjør at kompetanse om pris er krevende for bedriftene.


Min bakgrunn er professor ved Handelshøyskolen BI og professor II ved UiT Norges arktiske universitet. Jeg har doktorgrad i markedsstrategier fra BI, og mine spesialområder inkluderer markedsstrategiske analyser og prisbeslutninger. Gjennom min karriere har jeg også vært tilknyttet University of Kentucky og Florida Atlantic University, USA, i tillegg har jeg kurs fra Harvard Business School, Johns Hopkins University, samt en rekke andre steder.

 

Min årelange erfaring som foreleser gjør at jeg har spesielt god erfaring med å kommunisere og forankre forståelsen av prisanalysene og prisbeslutningene internt i bedriftene.

 

Jeg har forsket på temaet pris gjennom hele karrieren, og mye av denne forskningen har tatt utgangspunkt i norske bedrifters forhold. I tillegg har jeg skrevet lærebøker som brukes på en rekke høyskoler i Norge. Boken min med tittelen Pris: En håndbok i prisbeslutninger fikk stipend av Det faglitterære fond. I tillegg har jeg vært rådgiver for en rekke bedrifter om pris.

Signatur liten
Eier

Ragnhild Silkoset

Professor

Dr.oecon