PRISBESLUTNINGER BASERT PÅ INNSIKT OG ANALYSER

 Å håndtere priser i bedrifter krever et strategisk og analytisk arbeide basert på innsikt. Dette skaper stabile langsiktige inntekter, i stedet for håndtering av kortsiktige utfordringer.

 

Prisanalyser gir innsikt i hvilke kundesegmenter bedriften har størst mulighet til å lykkes med. Her gjennomføres en analyse av kundenes variasjon på ulike verdibehov. Dette gjøres ved å samle inn kundedata og foreta segmenteringsanalyser.

 

Betalingsviljen for produkter og produktkombinasjoner varierer med de ulike kundesegmenter.Derfor trenger mange bedrifter en analyse av kundenes reaksjoner på prisendringer. Dette gjøres ved å samle inn kundedata og foreta prisanalyser. Analysene brukes for å beregne betalingsviljen målgruppen har for ulike egenskaper ved produktene. Inkludert i analysene beregnes gunstige produktkombinasjoner, prioriterte kunder og markedsandeler.

Ta kontakt
Tilbake