Velkommen til prisrådgivning med faglig tyngde!

Hos oss får du ekspertrådgivning innenfor det aller viktigste i din bedrift - dine inntekter! Vi foretar prisanalyser og prisrådgivning for alle typer bredrifter og bransjer. Stol mindre på magefølelsen og mer på innsikt Vi gjør dere trygge på fremtidige prisbeslutninger! 

RÅDGIVNING - DEL 1

PRIS SEGMENTERING

Innsikt og forståelse om hvordan kundene til en bedrft har ulike betalingvilje gjør at man kan tilpasse produkter og priser ut fra betalingsevne og betalingsvilje. I denne delen av prisrådgivningen vurderer man hvordan kundenes atferdsmønstre er felles for en gruppe kunder, og forskjellige mellom ulike kundegrupper.  Dette gjør at bedriftene kan optimalisere prisstrategien sin ut fra kundenes behov. 

RÅDGIVNING - DEL 2

PRIS OG BETALINGSVILJE

Hvor stor er betalingsviljen for de ulike egenskapene ved produktet eller tjenesten? I denne delen av rådgivningen går vi igjennom hvordan  nytteverdien og betalingsviljen er forskjellige for de ulike produktegenskaper. Dette gjør at man kan designe produkter og tilbud ut fra de egenskapene kundene har mest nytte av, og derved høyest betalingsvilje.  

RÅDGIVNING - DEL 3

PRISSTRATEGI

I denne rådgivningsdelen hjelper vi bedriftene med å definere og etablere sin egen prisstrategiog definerer sin prispolitikk. Målsettingen med prisstrategien er å støtte bedriftens overordnede strategi. Men dette må gjøres på en måte som både er langsiktig, gjennomførbar og lønnsom. I tillegg sikrer denne rådgivningsdelen en helhetlig forståelse av prisbeslutningene internt i bedriften. 

RÅDGIVNING - DEL 4

PRISKOMMUNIKASJON

Priskommunikasjon handler mye om psykologi. Prispsykologi har stor effekt på om en pris oppfattes som lav eller høy. Skal man bruke 99 endringer? Hva er fordelene og uliempene, samt de langsiktige konsekvensene. I denne rådgivningsdelen gir vi bedrifter verdifull innsikt i hvordan de skal kommunisere sine priser utad til kundene. 

PRISANALYSER

Betalingsvilje

Egenskaper man bygger inn i et produkt har ulik betalingsvilje. I våre analyser kan vi tallfeste denne betalingsviljen og sammenligne opp mot eksisterende priser. 

PRISANALYSER

Nytteverdi

Nytteverdii er mål på hvor mye kundene verdsetter de ulike egenskapene ved et produkt. Tallet er viktig da det identifiserer hva kundene ønsker å prioritere, og hva de verdsetter som mest viktig av de ulike egenskapene. 

PRISANALYSER

Prioriterte produktløsninger

De ulike produktkombinasjonene har ulik grad av attraktivitet. I disse analysene kan vi identifisere hvilke produktpakker som foretrekkes og hvilke som er minst ønskelige


PRISANALYSER

Attraktivitet produktløsninger

I våre analyser identifiserer vi verdien på ulike produktløsninger og knytter dette sammen med kundenes betalingsvilje og simulert markedsandel


PRISANALYSER
Valg av produkter

I våre analyser identifiserer vi hvordan de ulike produktpakkene fører til ulike valgpreferanser hos eksisterende og nye kunder


PRISANALYSER
Prisforskjell på produkter

De ulike produktkombinasjonene har ulik grad av betalingsvilje. Dette kartlegger vi gjennom våre analyser

PRISANALYSER
Mest attraktive kunder

Hvilke kunder tjener man mest på og hvilke bør man holde seg unna? I våre analyser kartlegger vi kundenes attraktivitet ut fra betalingsvilje

PRISANALYSER
Prissensitive kunder

I våre analyser kartlegger vi hvilke kunder som er prissensitive og hvilke som er mer opptatt av andre egenskaper ved produktet


MARKEDSANALYSER

Andre analyser

Vi har topp kompetanse innenfor analyser av kundedata, salgsdata, bedriftsdata samt analyse av kvalitative data ;slik som kundetilbakemeldinger og tekstanalyse

Analyser
MARKEDSANALYSER

Analyseteknikker

 • Clustering analyse
 • Conjoint analyse
 • Faktoranalyse
 • Korrelasjonsanalyse
 • Regresjonsanalyse
 • ANOVA
 • SEM analyser
 • Tekstanalyse
 • Prinsipal Komponent analyser
 • Korrespondanseanalyser
 • Alle andre analyser
MARKEDSANALYSER

Analyse programvare

 • SAS JMP
 • SPSS
 • R
 • EQS SEM
 • Lisrel SEM
 • MPLUS SEM
 • Excel
 • Maskin Læring
Media

Link til artikler i media hvor vi bidrar med faglige kommentarer. 

LES MER


Hjem